حوزه ریاست
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/04/22 تعداد بازدید: 4
انتصاب مشاور رئیس دانشگاه درکنترل ونظارت بهداشتی برسموم وموادشیمیایی
طی حکمی از سوی دکتر محمدمهدی ناصحی ، آقای میرتقی میرمحمدی با حفظ سمت و ردیف حقوقی بعنوان مشاور رئیس دانشگاه در کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی منصوب شدند .

طی حکمی از سوی دکتر محمدمهدی ناصحی ، آقای میرتقی میرمحمدی با حفظ سمت و ردیف حقوقی بعنوان مشاور رئیس دانشگاه در کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی منصوب شدند .
 

انتصاب مشاور رئیس دانشگاه درکنترل ونظارت بهداشتی برسموم وموادشیمیایی
Powered by DorsaPortal