حوزه ریاست
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/12/26 تعداد بازدید: 16
ملاقات مردمی ،قایم مقام وزیر ورییس دانشگاه با مردم غرب استان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دکتر محمد مهدی ناصحی قایم مقام وزیر ورییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با حضور در شهرستان تنکابن از نزدیک شنونده مطالبات و خواسته های مردمی شد.

ملاقات مردمی ،قایم مقام وزیر ورییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مازندران با مردم غرب استان
به  گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دکتر محمد مهدی ناصحی قایم مقام وزیر ورییس داننشگاه علوم پزشکی مازندران،  با حضور در شهرستان تنکابن  از نزدیک شنونده مطالبات وخواسته های مردمی شد.
در این دیدار دکتر ناصحی  به همراه هیاتی متشکل از دکتر محمد احمدی مسئول حراست  ،دکتر سید سعید موسوی رییس بازرسی ودکتر عباسعلی غلامی سرپرست روابط عمومی دانشگاه پذیرای مراجعه کنندگان بودند.
خاطر نشان می گردد 42 مراجعه کننده خواسته ها ومطالبات خود را با قایم مقام وزیر بهداشت  ودرمان  درمازندران که از این تعداد 8 نفر جهت اشتغال ، 2نفر بابت مساعدت در هزینه درمان و 30 نفر از پرسنل که عمدتا بهورز بودند مطرح کردند.
جلسه مدیران  شبکه ها و بیمارستا ن های غرب استان نیز پس از ملاقات مردمی با حضور دکتر ناصحی تشکیل گردید.
در پایان این سفر  ، رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  از مرکز رفاهی در دست تعمیر این دانشگاه در چالوس نیز  بازدید کرد.
گفتنی است ملاقاتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در روز سه شنبه در دفتر ریاست انجام می شد که بخاطر تسهیل در رفت و آمد مراجعین از غرب استان مازندران این هفته در شبکه بهداشت و درمان تنکابن انجام شد

ملاقات مردمی ،قایم مقام وزیر ورییس دانشگاه با مردم غرب استان
Powered by DorsaPortal