حوزه ریاست
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1390/01/22 تعداد بازدید: 12
رییس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مازندران: 60438 ماموریت توسط اورژانس 115 درسال 89، انجام شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دکتر هوشنگ اکبری رییس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مازندران ضمن بیان این خبر گفت:ماموریتهای اورژانس 115متشکل از ماموریت داخل شهری ، جاده ای ،انتقال بین مراکزدرمانی ،کمپ ساحلی وایستگاه سلامت می باشد .

رییس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مازندران: 60438 ماموریت توسط اورژانس 115 درسال 89، انجام شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دکتر هوشنگ اکبری رییس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مازندران ضمن بیان این خبر گفت:ماموریتهای اورژانس 115متشکل از ماموریت داخل شهری ، جاده ای ،انتقال بین مراکزدرمانی ،کمپ ساحلی وایستگاه سلامت می باشد .

 وی افزود ،دربین ماموریتهای انجام شده ماموریتهای شهری با 6/58درصد بالاترین درصد نوع ماموریتها رابه   خوداختصاص داد ه، ماموریتهای غیرتصادفی 42262مورد وتصادفی 18176مورد بوده است.
  دکتر اکبری خاطر نشان کرد،  بیماران قلبی با 7544 مورد  در صدر بیماران جابجا شده توسط اورژانس 115بوده وبیماران تنفسی ومسمومیت دررده های بعدی قرارداشته اند .
رییس اورژانس 115 استان یادآور شد، درماموریتهای تصادفی از18176 مورد 12745 مورد اعزام به بیمارستان صورت گرفته  که 1881مورد درمان درمحل حادثه انجام گرفته است وفوتی های حین انتقال 6مورد درسال 89 گزارش گردید.
 اکبری با بیان آمار کلی از عملکرد سال 89 مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی افزود، کل درخواست قطعی انجام شده ازستاد هدایت 3919مورد بوده است ، که در خصوص در خواست قطعی باید گفت : درخواست قطعی پس ازکسر موارد درخواستهایی که بی مورد بوده وبیمار نیازی به اعزام نداشته یا بعلت بهبود وضعیت جسمی یا انصراف پزشک معالج اعزام کنسل شده است .
این مقام مسئول همچنین تعداد بیماران پذیرش شده را 3574 مورد از3919 مورد خواند که 91 درصد  بوده و درصد پذیرش بیماران درسال 89نسبت به سال 88با رشد 3 درصد مواجه بوده است .
وی گفت: بیشترین مشکل درمواردعدم پذیرش فقدان تخت خالی ICU -   PICU و فقدان برخی آنکالی ها ازجمله عروق در زمان درخواست بوده است .

 

رییس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مازندران: 60438 ماموریت توسط اورژانس 115 درسال 89، انجام شد
Powered by DorsaPortal