حوزه ریاست
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1390/03/08 تعداد بازدید: 15
با ابزار ومدیریت یکپارچه وجامع کار آفرین می توان به اشتغال دست یافت
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران، مهندس هفده تن ، مدیر کل دفتر توسعه وکار آفرینی وزارت کار وامور اجتماعی در همایش کار آفرینی واشتغال دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن بیان این خبر گفت : کسانی می توانند وارد عرصه کار آفرینی شوند که دارای عشق ودلدادگی بوده والبته مجهز به سلاح دانش باشند.

مهندس هفده تن ، مدیر کل دفتر توسعه وکار آفرینی وزارت کار وامور اجتماعی:

با ابزار ومدیریت یکپارچه وجامع کار آفرین می توان به اشتغال دست یافت
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران، مهندس هفده تن ، مدیر کل دفتر توسعه وکار آفرینی وزارت کار وامور اجتماعی در همایش کار آفرینی واشتغال دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن بیان این خبر گفت : کسانی می توانند وارد عرصه کار آفرینی شوند که دارای عشق ودلدادگی بوده والبته مجهز به سلاح  دانش باشند.
وی افزود ، هر انسان خلاق ، هر سرمایه گذار وهر مدیر توانمندی که بتواند در مدل های کسب وکار ، ایجاد ارزش افزوده بالا و فرایند تولید محصول ، نوآوری داشته باشد کار آفرین نامیده می شود .
 مدیر کل دفتر توسعه وکار آفرینی وزارت کار وامور اجتماعی خاطر نشان کرد، با ابزار ومدیریت یکپارچه وجامع کارآفرین می توان به رشد بالایی دست یافت که خروجی آن اشتغال در سطح کلان و اقتصاد کارآفرین  بوده و هدف آن ارزش افزوده بالا وتولید ثروت است.
وی گفت : با ایجاد پایه ها و زیر ساخت ، برای نوآوری ، می توان به کار آفرینی دست یافت و برای توسعه کار آفرینی در سازمان ها باید به خلاقیت و نو آوری در مدیریت توجه جدی داشت.
مهندس هفده تن بزرگترین حلقه مفقوده در نو آوری را فرایند تامین مالی افراد نو آور و کار آفرین دانست و افزود : با همکاری نهاد ها وسیستم های بانکی  می توان در توسعه کار آفرینی موثر بود .
وی در خصوص رفع این مشکل تصریح کرد ، باید فرهنگ نو آوری در دانشگاه ایجاد شود که البته نیازمند ایجاد اکو سیستم کار آفرینی هستیم .
این مقام مسئول اضافه کرد ، باید با طراحی نقشه ای میانبر از سیاست های کلی ، استراتژی متناسب و ایجاد مدیریت جامع به یک حرکت هماهنگ دست یابیم که با حضور ذی نفعان کار آفرینی ، زیر ساخت های نوآوری که اساسا موتور محرکه کار آفرینی است را بنا بگذاریم.

وی خاطر نشان کرد ، یکی از برنامه های در دست اقدام ، ایجاد بازار های مجازی ایده های کار آفرینی است که طرح آن به رییس جمهور داده شده تا وزارت کار با مدیریتی قوی آن را اجرا کند واز طرح های نوآورانه جوانان،  آنهایی که قابلیت تجاری دارند حمایت شود و شاهد رشد روز افزون در این عرصه باشیم

با ابزار ومدیریت یکپارچه وجامع کار آفرین می توان به اشتغال دست یافت
Powered by DorsaPortal