حوزه ریاست
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1390/02/15 تعداد بازدید: 291
راه اندازي سامانه مكاتبات اداري با وزارت بهداشت
راه اندازي سامانه مكاتبات اداري با وزارت بهداشت

 

با همت گروه نرم افزار اداره آمار و فناوري اطلاعات سامانه مكاتبات اداري با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور راه اندازي شد.بدين ترتيب به جاي استفاده از دورنگار و يا مكاتبات اداري كاغذي از سامانه فوق جهت انجان مكاتبات اداري با وزارت متبوعه و ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور استفاده مي شود و اين امر سبب حذف كاغذ و صرفه جويي در هزينه هاي مرنبط مي شود. 

راه اندازي سامانه مكاتبات اداري با وزارت بهداشت
Powered by DorsaPortal