حوزه ریاست
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1390/05/01 تعداد بازدید: 51
برگزاری همایش علمی 2روزه استانی مدیریت بحران دربهداشت ودرمان
همایش علمی 2روزه مدیریت بحران درتاریخ 29و30تیرماه به میزبانی مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه جهت تیمهای بهداشتی ودرمانی سطح استان درسالن اجتماعات آیت ا...کوهستانی برگزارگردید .

 

افتتاحیه این کارگاه با حضورمسئولین اورژانس کشورو مسئولین دانشگاه  برگزارگردید.

این همایش 2روزه شامل سمینار علمی مباحث مرتبط بابحران وبرگزاری 4کارگاه درهرروز برای مدعوین بوده است .

 ازاهداف برگزاری این همایش ارتقاء مهارتهای علمی وعملی مدعوین وتمرین آماده سازی برای مقابله با بحرانهای احتمالی دراستان عنوان گردید .

مدعوین همایش ازمیان همکاران تیم بحران شبکه های بهداشت ودرمان ، بیمارستانها ،معاونتهاومسئولین پایگاههای اورژانس 115 انتخاب گردیدند.

مباحث علمی مطرح شده درهمایش : مبانی مدیریت بحران نقش وجایگاه EOC درمدیریت بحران مبانی پدافندغیرعامل دربهداشت ودرمان تریاژ- لجستیک وپشتیبانی دربحران دستورالعمل های صادره دربحران  - نقش مشارکت مردم دربحران مدیریت بیماریهای واگیردربحران نقش وجایگاه بهداشت محیط دربحران وسامانه فرماندهی حادثه دربیمارستان
کارگاههای برگزارشده :

  بیمارستان ICSاستان ICS EOC- درمان لجستیک -بهداشت- مدیریت تریاژ

برگزاری همایش علمی  2روزه استانی مدیریت بحران دربهداشت ودرمان
Powered by DorsaPortal