حوزه ریاست
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1390/05/01 تعداد بازدید: 64
افزایش 2دستگاه اتوبوس آمبولانس به ناوگان امدادی اورژانس 115مازندران
جهت کمک رسانی مطلوبتر وتقویت ناوگان امدادی اورژانس 115 مرکز مدیریت حوادث استان دراولین روزتیرماه تعداد 2دستگاه اتوبوس آمبولانس به ناوگان امدادی اورژانس 115مازندران افزوده شد .
 
 

جهت کمک رسانی مطلوبتر وتقویت ناوگان امدادی اورژانس 115 مرکز مدیریت حوادث استان

دراولین روزتیرماه  تعداد 2دستگاه اتوبوس آمبولانس به ناوگان امدادی اورژانس 115مازندران افزوده شد .

تجهیزات این اتوبوس آمبولانس شامل:

9 تخت عادی 1 تخت مخصوص احیاءقلبی ریوی (CPR) - کلیه امکانات درمانی پیش بیمارستانی کلیه امکانات رفاهی جهت تیم درمانی مستقر دراتوبوس آمبولانس                                                     تیم درمانی مستقر دراتوبوس آمبولانس : یکنفر پزشک یکنفر پرستار- یکنفرتکنسین بیهوشی

موارد استفاده : استقرار درمواقع بروزحوادث غیرمترقبه وآماده باش اضطراری

افزایش 2دستگاه اتوبوس آمبولانس به ناوگان امدادی اورژانس 115مازندران
Powered by DorsaPortal