حوزه ریاست
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1390/05/09 تعداد بازدید: 739
اجراي دوركاري در دانشگاه علوم پزشكي مازندران
دکتر محمدمهدي ناصحي بعدازظهر امروز در جلسه كارگروه تحول اداري در دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اعلام اينكه استقرار دولت الكترونيك سبب كارايي عملكرد نظام در حوزه سلامت مي‌شود، اظهار داشت: فعاليت‌هاي اداري دانشگاه‌ها با توجه به حيطه وسيعي كه دارد نياز به زيرساخت مناسب به‌نحو مطلوب دارد.

قائم مقام وزير بهداشت خبر داد:

اجراي دوركاري در دانشگاه علوم پزشكي مازندران

به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران: قائم مقام وزير بهداشت و رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفت: انجام برنامه‌هاي حسابداري تعهدي و اجراي دوركاري از جمله مواردي است كه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آن ورود پيدا كرد.

دکتر محمدمهدي ناصحي در جلسه كارگروه تحول اداري در دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اعلام اينكه استقرار دولت الكترونيك سبب كارايي عملكرد نظام در حوزه سلامت مي‌شود، اظهار داشت: فعاليت‌هاي اداري دانشگاه‌ها با توجه به حيطه وسيعي كه دارد نياز به زيرساخت مناسب به‌نحو مطلوب دارد.

قائم مقام وزير بهداشت با اعلام اينكه در يك زيرساخت نامناسب ارائه خدمات به مراجعه‌كنندگان با كندي پيش ميرود، بيان داشت: دانشگاه در دو سال اخير براي ارتقاي فعاليت‌هاي خود به طور جدي در مبحث حاكميت باليني و تحول اداري ورود پيدا كرد.

اين مسئول با اشاره به راه‌‌اندازي نظام پذيرش و ديگر خدمات الكترونيكي در دانشگاه علوم پزشكي مازندران از راه‌اندازي سامانه ثبت اينترنتي آزمون استخدامي و غير حضوري در دانشگاه علوم پزشكي مازندران خبر داد.

ناصحي با اشاره به راه‌اندازي و ارائه خدمات مكاتبات الكترونيكي در دانشگاه علوم پزشكي مازندران بيان داشت: انجام برنامه‌هاي تعهدي حسابداري و اجراي دوركاري از جمله مواردي است كه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آن ورود پيدا كرد.

در ادامه مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري مازندران خواستار برگزاري جلسات كارگروه تحول اداري به صورت دوره‌اي در سازمان‌هاي استان شد و بيان داشت: مبحث دوركاري نيز مد نظر مديران قرار گيرد.

فرهاد صفايي خاطرنشان كرد: كميته منتخب دوركاري سازمان‌هاي عضو كارگروه تحول اداري بايد فعال‌تر شود تا به صورت اجرايي برنامه دوركاري در سازمان‌ها اجرايي شود.

وي با اشاره به اجرايي شدن نظام پيشنهادات در دستگاه‌هاي اجرايي اذعان داشت: در راستاي اجراي اين قانون پيشنهادات زيادي ارائه شد كه 17 مورد از پيشنهادات پس از بررسي اجرايي شد

اجراي دوركاري در دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal