حوزه ریاست
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1390/06/01 تعداد بازدید: 19
اتفاق افتاد : کاهش دقایق انتظار مجروحین جاده ای چشم به راه اورژانس 115مازندران در5شنبه جمعه ای که گذشت
اورژانس 115 مازندران کمترین میانگین زمانی ماموریتهای جاده ای رادربین دانشگاههای قطب شمال کشور به خود اختصاص داد.
 

دربررسی انجام شده توسط مرکز آمار اورژانس 115 مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ازماموریتهای انجام شده در2 روز(27و 28)  5 شنبه وجمعه هفته ای که گذشت اورژانس 115 مازندران موفق به اختصاص دادن کمترین میانگین زمانی رسیدن به بالین بیماران درجاده را با زمان 6دقیقه و38ثانیه به خود گردید .این اتفاق درحالی افتاد که به لحاظ تعدادماموریت نیز بعداز اورژانس 115دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،با انجام 279 درجایگاه دوم قرار گرفت.

اتفاق افتاد : کاهش دقایق انتظار مجروحین جاده ای چشم به راه  اورژانس 115مازندران در5شنبه جمعه ای که گذشت
Powered by DorsaPortal