حوزه ریاست
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1390/06/01 تعداد بازدید: 16
افزایش کمیت وکیفیت پایگاههای اورژانس 115مرکزمدیریت حوادث استان درهفته دولت
بابهره برداری ازپروژه های دردست افتتاح مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان درهفته دولت شاهد ارتقآءوضعیت فیزیکی پایگاههای اورژانس 115خواهیم بود.مشروح خبرمتعاقبا اعلم می گردد.
 
  بحول وقوه الهی درهفته دولت درشهرهای رامسر-بهشهر-ساری-رستمکلاو دوآب شاهدافتتاح پروژه های مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه خواهیم بود.
مشروح خبرمتعاقبا اعلام می گردد
افزایش کمیت وکیفیت پایگاههای اورژانس 115مرکزمدیریت حوادث استان درهفته دولت
Powered by DorsaPortal