حوزه ریاست
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1390/06/15 تعداد بازدید: 1072
کارگاه آموزشی نحوه برقراری ارتباط با ارباب رجوع برگزار شد
چهارمین دوره آموزش حفاظت فیزیکی درخصوص نحوه برقراری ارتباط با ارباب رجوع درسالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا(س) ساری با حضور 80 نفرازنگهبانان ومسئولین نگهبانی مراکزبهداشتی ودرمانی شهرستان ساری برگزارشد

چهارمین دوره آموزش حفاظت فیزیکی درخصوص نحوه برقراری ارتباط با ارباب رجوع درسالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا(س) ساری با حضور 80 نفرازنگهبانان ومسئولین نگهبانی مراکزبهداشتی ودرمانی شهرستان ساری برگزارگردید.

در این کارگاه علی حق پرست مسئول حفاظت فیزیکی حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران هدف از برگزاری کارگاه فوق را ارتقاء توانمندی نگهبانان درنحوه برقراری ارتباط درست با ارباب رجوع وهمکاران و برخورداری از رفتار و کردار اسلامی  و روانشناسانه دانست.

وی افزود : نگهبان رابه عنوان خط مقدم موا جهه با ارباب رجوع تلقی شده و رفتاراولیه نگهبان به عنوان نمادی از رفتار سیستمی درمجموعه است .

.سپس توضیحاتی درخصوص شرح وظایف آنهاوانتظارات دفترحراست مطرح ودرادامه جناب دکترشهرزاد مزدارانی روانپزشک دانشگاه علوم پزشکی درخصوص چگونگی برقراری ارتباط موثر و مناسب با مخاطبین در قالب ارباب رجوع ، رضایت ارباب رجوع،انواع ارباب رجوع های راضی ،خشمگین ،شاد و ناراضی و همچنین گامهای کمک به ارباب رجوع عصبانی صحبت کرد .

کارگاه آموزشی نحوه برقراری ارتباط با ارباب رجوع برگزار شد
Powered by DorsaPortal