حوزه ریاست
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1390/06/16 تعداد بازدید: 15
علیرغم هشدارهای مکررمبنی برخودداری از شنا درمنطقه غیرطرح 6 نفراز اعضای خانواده ای گرفتارامواج دریا شدند.
این اتفاق درسواحل دریای بابلسرودرمنطقه غیرطرح زمانی رخ داد که یکی ازاعضای خانواده که برای شنا به داخل آب رفته بود درحال غرق شدن بود وبقیه اعضای خانواده جهت نجات وی واردآب شدند.......

 

عدم توجه مسافرین به هشدارهای مسئولان مکررمبنی برخودداری از شنا درمنطقه غیرطرح دریا خانواده ای را گرفتارامواج دریانمود.

این اتفاق درسواحل دریای بابلسرودرمنطقه غیرطرح زمانی  رخ داد که یکی ازاعضای خانواده که برای شنا به داخل آب رفته بود درحال غرق شدن بود وبقیه اعضای خانواده جهت  نجات وی به آب زدند. خوشبختانه یکی از افرادبومی  آشنا به فنون شنا بااقدام بموقع همه رانجات داد  . 1نفرتوسط اورژانس 115 درمان سرپایی درمحل و5 نفردیگر  توسط 2کد اورژانس 115 به  بیمارستان شفابابلسرمنتقل گردیدند.خوشبختانه حال همگی روبه بهبود می باشد.    زمان حادثه   سه شنبه  15/6/90

 

 

علیرغم هشدارهای مکررمبنی برخودداری از شنا درمنطقه غیرطرح 6 نفراز اعضای خانواده ای گرفتارامواج دریا شدند.
Powered by DorsaPortal