حوزه ریاست
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/04/21 تعداد بازدید: 12
برگزاری کارگاه آموزشی ارتقا ارزشیابی بیمارستانهای استان
جلسه آموزشی روسا ، مدیران و مسئولان ارزشیابی بیمارستانهای تابعه استان در زمینه ارتقاء سطح آگاهی آنان در خصوص ارزشیابی سالانه بیمارستانها در سالن کنفرانس ساختمان شماره یک دانشگاه برگزارشد.

جلسه آموزشی روسا ، مدیران و مسئولان ارزشیابی بیمارستانهای تابعه استان در زمینه ارتقاء سطح آگاهی آنان در خصوص ارزشیابی سالانه بیمارستانها در سالن کنفرانس ساختمان شماره یک دانشگاه برگزارشد.

این برنامه برای همه مراکز بیمارستانی تابعه دانشگاه و سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی با اجرای حداقل دو برنامه دیگر ادامه خواهد یافت . در برنامه اجراء شده معاون درمان ، مدیر نظارت و کارشناسان ارزشیابی بیمارستانها مطالب کاربردی لازم را در جهت افزایش سطح آگاهی در خصوص دستورالعمل مدیریت های مراقبت شده، کمیته ها، تریاژ، عملکرد ارزشیابی سال 88 ، امتیاز مکتسبه و نمرات کل پنج بیمارستان سطح اول ارائه نمودند همچنین در این برنامه یکی از مراکز تابعه تجربه موفق خود را در این خصوص به دعوت شدگان ارائه داد.

 

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقا ارزشیابی بیمارستانهای استان
Powered by DorsaPortal