بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير
br ENGLISH
مسيردسترسي خيابان ورودي مسيردسترسي خيابان ورودي
بازديد ميداني از مسيردسترسي خيابان ورودي بيمارستان امام خميني(ره) شهرستان آمل باحضور رئيس شوراي شهرستان، رئيس شوراي شهر اعضاء وشهردار محترم شهرامام زاده عبدالله
1396/12/19
Powered by DorsaPortal