بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
br ENGLISH
خدمت رساني پرسنل زحمتكش واحدهاي درماني به بيماران عزيز اولين  روز سال نو . خدمت رساني پرسنل زحمتكش واحدهاي درماني به بيماران عزيز اولين روز سال نو .
بيمارستان امام خميني آمل خدمت رساني پرسنل زحمتكش واحدهاي درماني به بيماران عزيز اولين روز سال نو . روابط عمومي بيمارستان
1397/01/18
Powered by DorsaPortal