بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
br ENGLISH
ديدار نوروزي رياست و گروه مديريتي بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان آمل با رياست بيمارستان 17شهريور آمل ديدار نوروزي رياست و گروه مديريتي بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان آمل با رياست بيمارستان 17شهريور آمل
ديدار نوروزي رياست و گروه مديريتي بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان آمل با رياست بيمارستان 17شهريور آمل روابط عمومي بيمارستان امام خميني (ره) آمل
1397/01/18
Powered by DorsaPortal