بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
br ENGLISH
جشن اعياد شعبانيه و روز كارگردر بيمارستان امام خميني(ره)آمل جشن اعياد شعبانيه و روز كارگردر بيمارستان امام خميني(ره)آمل
با حضور مسئولان و كاركنان بيمارستان امام خميني(ره) آمل مراسم جشن اعياد شعبانيه و روز كارگردر بيمارستان امام خميني(ره)آمل برگزار شد با حضور مسئولان و كاركنان بيمارستان امام خميني(ره) آمل مراسم جشن اعياد شعبانيه و روزكارگر در بيمارستان امام خميني(ره)آمل برگزار شد به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) آمل مراسم جشن اعياد شعبانيه و نيز تجليل ازجانبازان و نيروهاي زحمتكش خدمات در سالن همايش بيمارستان امام خميني(ره) آمل برگزار شد. در اين مراسم از جانبازان70درصد، عسگري پور بخشدار بخش امام زاده عبدالله وسبز علي اسماعيلي ، تمامي نيروهاي خدماتي نيز تقدير شد. اين مراسم كه با استقبال گرم كاركنان بيمارستان همراه بود
1397/02/01
Powered by DorsaPortal