بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
br ENGLISH
 قدرشناسي وتكريم از زحمات كارشناس بهداشت حرفه اي دربيمارستان امام خميني آمل قدرشناسي وتكريم از زحمات كارشناس بهداشت حرفه اي دربيمارستان امام خميني آمل
بمناسبت روزبهداشت حرفه اي رياست بيمارستان امام خميني وهيئت همراه درديدارباكارشناس محترم اين روز رابه پاس قدرشناسي وتكريم از زحمات همكار محترم سركارخانم فرخ زادتبريك گفتند. دكتر محمدتقي رمضاني ضمن برشمردن نقش و رسالت ويژه بهداشت حرفه اي به عنوان يكي از اركان ارائه خدمات بهداشتي درنظام سلامت، بر لزوم توجه بيش از پيش به برنامه هاي بهداشت حرفه اي اشاره و در پايان براي همكار بهداشت حرفه اي بيمارستان آرزوي توفيق روز افزون در تمامي عرصه هاي خدمت و زندگي نمودند
1397/02/09
Powered by DorsaPortal