بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
br ENGLISH
بازديدهاي دوره اي تيم مدير يت بيمارستان از بخش هاي مختلف بيمارستان بازديدهاي دوره اي تيم مدير يت بيمارستان از بخش هاي مختلف بيمارستان
بازديدهاي دوره اي تيم مدير يت بيمارستان از بخش هاي مختلف بيمارستان تيم مديريت بيمارستان بهمراه سوپروايزر بيمارستان ازبخش ها بازديد و ضمن نشستي صميمانه با پرسنل بخشها از نزديك در جريان روند خدمات انجام شده در بخش هاي بستري قرارگرفته كه پس از شنيدن نظرات و پيشنهادات همكاران و همچنين گزارش مسئولين بخشها مقرر گرديد ،ضمن بررسي موارد مطرح شده نسبت به پيگيري و مرتفع نمودن مشكلات و نواقص بخش اقدامات لازم صورت پذيرد.
1397/04/24
Powered by DorsaPortal