بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
br ENGLISH
‍ بازديد اعتباربخشي از بيمارستان امام خميني (ره)آمل ‍ بازديد اعتباربخشي از بيمارستان امام خميني (ره)آمل
بازديد اعتباربخشي از بيمارستان امام خميني (ره)آمل در راستاي بهبود كيفيت خدمات در ادامه بازديدهاي اعتباربخشي جامع بيمارستان‌ها، كارشناسان اعتباربخشي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران از بيمارستان امام خميني (ره) بازديد كردند. به گزارش روابط عمومي بيمارستان امام خميني آمل: بازديدهاي اعتباربخشي، منطبق بر دستورالعمل ابلاغي وزارت متبوع، به منظور نظارت بر روند استقرار استانداردها و كسب اطمينان از بهبود مستمر كيفيت خدمات و آمادگي بيمارستان‌ها با رويكرد تمركز بر ماموريت اصلي بيمارستان در موضوع مراقبت و درمان و نيز توجه
1397/04/27
Powered by DorsaPortal