بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
 ديدار رياست بيمارستان امام خميني(ره)آمل با معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل ديدار رياست بيمارستان امام خميني(ره)آمل با معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل
‍ ديدار رياست بيمارستان امام خميني(ره)آمل با معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل دراين ديدار گزارشي ازعملكرد بيمارستان در اجراي طرح تحول نظام سلامت بيان گرديد و مطالبي را در راستاي چگونگي نحوه خدمات رساني در بيمارستان و وضعيت موجود ، تختهاي بيمارستاني و كمبودها و اقدامات در دست اقدام درخصوص فعال شدن درمانگاه تخصصي قلب، راه اندازي بخش سي سي يو و مراحل پيگيري هاي بخش آنژيوگرافي اين مركز درماني ارائه گرديد. درپايان اين ديدارمعاون استاندار وفرماندارويژه شهرستان آمل با ابراز خرسندي ضمن تشكراز ديدار مذكور به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود در حوزه سلامت شهرستان و لزوم اقدامات كارشناسي جهت رفع موانع و تنگناهاي حوزه سلامت براي فعالل شدن تخت هاي بستري اين بيمارستان پرداختند و اظهار اميدواري نمود بتوان با پيگيريهاي لازم بستر خدمات رساني هر چه بيشتر را به شهروندان دربيمارستان امام خميني رحمت الله آمل فراهم نمود.
1397/05/18
Powered by DorsaPortal