بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
دكتر حمزه قاسمي، به عنوان سرپرست بيمارستان  امام خميني (ره)آمل ، انتخاب و منصوب شد. دكتر حمزه قاسمي، به عنوان سرپرست بيمارستان امام خميني (ره)آمل ، انتخاب و منصوب شد.
دكتر حمزه قاسمي، به عنوان سرپرست بيمارستان امام خميني (ره)آمل ، انتخاب و منصوب شد.
1397/11/09
Powered by DorsaPortal