بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
انتصاب مدير مشاركت هاي مردمي و سرپرستار ccu بيمارستان امام خميني (ره) انتصاب مدير مشاركت هاي مردمي و سرپرستار ccu بيمارستان امام خميني (ره)
انتصاب مدير مشاركت هاي مردمي و سرپرستار ccu بيمارستان امام خميني (ره) طي احكام جداگانه اي از سوي سرپرست بيمارستان امام خميني (ره)، مدير مشاركت هاي مردمي و سرپرستار ccu اين بيمارستان منصوب شدند. به گزارش روابط عمومي بيمارستان امام خميني (ره)آمل: دكترحمزه قاسمي در احكام جداگانه اي عباس اقوامي آملي را به سمت مدير مشاركت هاي مردمي و عادل شورجه را به سمت سرپرستار بخش بستري ccu بيمارستان امام خميني (ره) منصوب نمود.
1397/12/18
Powered by DorsaPortal