بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
انتصاب مدير بيمارستان امام خميني (ره) آمل انتصاب مدير بيمارستان امام خميني (ره) آمل
طي ابلاغي از طرف دكتر حمزه قاسمي ،رئيسطي ابلاغي از طرف دكتر حمزه قاسمي ،رئيس بيمارستان امام خميني (ره) آمل,وابسته به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران آقاي عسگرحيدريء به عنوان مدير بيمارستان امام خميني (ره) آمل منصوب گرديد. آمل,وابسته به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران آقاي عسگرحيدريء به عنوان مدير بيمارستان امام خميني (ره) آمل منصوب گرديد.
1397/12/22
Powered by DorsaPortal