بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
همزمان با22اسفند روزبزرگداشت شهدا  از فرزندان شهيد شاغل در بيمارستان امام خميني (ره)آمل ديدار بعمل آمد. همزمان با22اسفند روزبزرگداشت شهدا از فرزندان شهيد شاغل در بيمارستان امام خميني (ره)آمل ديدار بعمل آمد.
همزمان با22اسفند روزبزرگداشت شهدا از فرزندان شهيد شاغل در بيمارستان امام خميني (ره)آمل ديدار بعمل آمد.
1397/12/23
Powered by DorsaPortal