بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
همايش تجليل از روابط عمومي هاي ادارات و نهادهاي شهرستان آمل همايش تجليل از روابط عمومي هاي ادارات و نهادهاي شهرستان آمل
درهمايش تجليل از روابط عمومي هاي ادارات و نهادهاي شهرستان آمل با حضور نائيج نژاد، معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري فرمانداري اين شهرستان و مهدوي، مدير كل روابط عمومي و اموربين الملل استانداري مازندران و اعضاي شوراي روابط عمومي شهرستان آمل در هفته روابط عمومي از آقاي عباس اقوامي آملي مسول روابط عمومي بيمارستان امام خميني (ره)آمل بعنوان روابط عمومي برتر وعضو هيئت رئيسه شوراي روابط عمومي اين شهرستان تقدير شد.
1398/02/30
Powered by DorsaPortal