بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
 با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران
با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران جلسه هم انديشي حوزه درمان شهرستان آمل برگزار شد دانشگاه علوم پزشكي مازندران و هيأت همراه از بخشهاي مختلف بيمارستان امام خميني آمل بازديد كرد. در اين جلسه كه با حضور امام جمعه ، فرماندار ، جمعي از معاونين دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، مدير شبكه بهداشت و درمان وروساي بيمارستانهاي آمل برگزار شد، در خصوص وضعيت راه اندازي بخش قلب و آنژيوگرافي در بيمارستان امام خميني آمل ، بهسازي و احداث روگذر و زيرگذر جاده منتهي به بيمارستان امام خميني آمل جهت تسهيل دسترسي مردم به بيمارستان ، بهره گيري از نظرات كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در ايجاد و توسعه بخش هاي جديد در بيمارستان امام خميني آمل از جمله مواردي بود كه در اين جلسه مطرح شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. گفتني است پيش از اين جلسه ، رئيس
1398/06/12
Powered by DorsaPortal