معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
ENGLISH
تاریخ: 1395/04/27 تعداد بازدید: 476
راه اندازي سامانه مديريت ارتباطات مستمر (CRM)
راه اندازي سامانه مديريت ارتباطات مستمر (CRM) در واحد فن آوري اطلاعات معاونت تحقيقات و فن آوري
 راه اندازي سامانه مديريت ارتباطات مستمر (CRM) در واحد فن آوري اطلاعات معاونت تحقيقات و فن آوري به آدرس https://crm.mazums.ac.ir
راه اندازي سامانه مديريت ارتباطات مستمر (CRM)
Powered by DorsaPortal