معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
ENGLISH
تاریخ: 1395/06/14 تعداد بازدید: 57
11 دانشگاه و موسسه پزشكي ايراني در جمع پرمقاله‌ترين‌هاي دنيا
بر اساس جديدترين نتايج رتبه بندي ESI تعداد 11 دانشگاه هاي علوم پزشكي در ماه جولاي سال 2016 توانسته اند بيشترين مقالات و استنادات را در ميان دانشگاه هاي ايراني به خود اختصاص دهند.
 بر اساس جديدترين نتايج رتبه بندي ESI تعداد 11 دانشگاه هاي علوم پزشكي در ماه جولاي سال 2016 توانسته اند بيشترين مقالات و استنادات را در ميان دانشگاه هاي ايراني به خود اختصاص دهند.

دكتر پيام كبيري مدير مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتايج جديد رتبه بندي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي برتر دنيا مربوط به ماه جولاي سال 2016 ميلادي نظام رتبه بندي ESI يا (Essential Science Indicators) اعلام شده است.

كبيري خاطرنشان كرد: مبناي اين رتبه بندي گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات يك درصد مقالات داراي بيشترين استنادات در پايگاه ISI Web of Sciences در فاصله 10 سال و چهار ماه ژانويه 2006 تا پايان آپريل 2016 بوده كه اطلاعات آن هر دوماه يكبار روزآمد مي شود.

مدير مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت اظهار داشت: از كشور ايران، در حال حاضر 11 دانشگاه و موسسه علوم پزشكي كشور در اين نظام رتبه بندي واجد رتبه هستند كه رتبه آن ها براساس تعداد استنادات به يك درصد مقالات پراستناد دنيا در جدول 1 آمده است.

جدول يك : رتبه دانشگاه‌ها و موسسات‌ علوم پزشكي كشور در نظام رتبه بندي ESI در July سال 2016 براساس تعداد استنادات مقالات پُراستناد

رديف

دانشگاه علوم پزشكي/
موسسه

رتبه در گروه موضوعي

رتبه كل

Clinical Medicine

Pharmacology & Toxicology

Chemistry

Social Sciences

Neuroscience & Behavior

Immunology

Agricultural Sciences

Engineering

1

تهران

761

447

161

700

453

640

483

-

-

2

شهيد بهشتي

1144

879

523

669

1032

-

-

565

854

3

شيراز

2203

1329

-

-

-

-

-

-

-

4

اصفهان

2208

1224

-

-

981

-

-

-

-

5

كرمان

2271

2681

-

-

-

-

-

-

972

6

تبريز

2388

1890

549

-

-

-

-

-

-

7

مشهد

2506

1660

555

-

-

-

-

-

-

8

انستيتو پاستور

2627

3056

-

-

-

-

-

-

-

9

ايران

3081

1888

-

-

-

-

-

-

-

10

مازندران

3537

3158

-

-

-

-

-

-

-

11

بقيه الله

3933

3158

-

-

-

-

-

-

-

كبيري يادآور شد: همچنين رتبه اين 11 دانشگاه و موسسه علوم پزشكي كشور بر اساس تعداد مقالات يك درصد پراستناد آنها در بانك اطلاعاتي ISI Web of Sciences در دوره 10 ساله در جدول 2 آمده است.

جدول دو : رتبه دانشگاه‌ها و موسسات‌ علوم پزشكي كشور در نظام رتبه بندي ESI در July سال 2016 براساس تعداد مقالات پُراستناد

رديف

دانشگاه علوم پزشكي

رتبه در گروه موضوعي

رتبه كل

Clinical Medicine

Pharmacology & Toxicology

Chemistry

Social Sciences

Neuroscience & Behavior

Immunology

Agricultural Sciences

Engineering

1

تهران

400

171

30

695

289

340

183

-

-

2

شهيد بهشتي

595

405

132

468

717

-

-

374

581

3

شيراز

1354

589

-

-

-

-

-

-

-

4

اصفهان

1410

588

-

-

1032

-

-

-

-

5

كرمان

1414

1389

-

-

-

-

-

-

701

6

تبريز

1502

833

305

-

-

-

-

-

-

7

مشهد

1601

776

230

-

-

-

-

-

-

8

ايران

1873

829

-

-

-

-

-

-

-

9

انستيتو پاستور

2216

1868

-

-

-

-

-

-

-

10

بقيه الله

2625

1473

-

-

-

-

-

-

-

11

مازندران

2700

1850

-

-

-

-

-

-

-

11 دانشگاه و موسسه پزشكي ايراني در جمع پرمقاله‌ترين‌هاي دنيا
Powered by DorsaPortal