معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1395/08/04 تعداد بازدید: 1134
دومين فراخوان دوره هاي پسادكترا
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.

مهلت ارسال مدارك :30/8/95

قبل از ارسال مستندات دستورالعمل مطالعه گردد.

شماره تماس جهت ارتباط: 33240984-011
دومين فراخوان دوره هاي پسادكترا
Powered by DorsaPortal