معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1395/09/03 تعداد بازدید: 90
26 آبان 95 برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي (GC-MS) به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري
برگزاري چهارمين كارگاه از سري كارگاههاي سال 95 آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي (GC-MS) به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي
 
برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي (GC-MS) به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري مورخ 95/08/26 در مكان آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 
  جهت دريافت فايل كارگاه كليك كنيد
 
 
26 آبان 95  برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي (GC-MS) به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري
Powered by DorsaPortal