معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1395/10/19 تعداد بازدید: 197
پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري: تجليل از محققان و پژوهشگران برگزيده دانشگاه هاي علوم پزشكي قطب يك كشور
پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري: تجليل از محققان و پژوهشگران برگزيده دانشگاه هاي علوم پزشكي قطب يك كشور
 
پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري: تجليل از محققان و پژوهشگران برگزيده دانشگاه هاي علوم پزشكي قطب يك كشور
 
   
پژوهشگران برتر كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندارن
 
             مقطع phd: دكتر وحيد نيكوكار            ؛ دانشكده بهداشت
             مقطع دكتري عمومي: مهدي بابايي      ؛ دانشكده دندانپزشكي
            مقطع كارشناسي ارشد: مريم يوسفي   ؛ دانشكده بهداشت؛ مهندسي بهداشت
            مقطع كارشناسي: زهرا صايمي             ؛ دانشكده پيراپزشكي؛ فناوري اطلاعات سلامت 
  
 
پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري: تجليل از محققان و پژوهشگران برگزيده دانشگاه هاي علوم پزشكي قطب يك كشور
Powered by DorsaPortal