معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1395/11/27 تعداد بازدید: 26
بارگزاري برنامه درسي دوره 8 هفته اي خدمات Supportive Care به بيماران سرطاني براي پزشكان عمومي
برنامه درسي دوره 8 هفته اي خدمات Supportive Care به بيماران سرطاني براي پزشكان عمومي بر روي سايت بارگزاري شد

در راستاي تحقق بخشيدن به سياست هاي بالادستي نظام آموزش پزشكي كشور با محوريت برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي و برنامه عملياتي توسعه دانش سرطان به عنوان يكي از ماموريتهاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي مازندران، كميته تدوين برنامه درسي مركز جامع سرطان اين دانشگاه پس از مطالعات و نياز سنجي هاي انجام شده و نشست هاي تخصصي ذينفعان، اقدام به تدوين "برنامه درسي دوره 8 هفته اي براي پزشكان عمومي با هدف ارائه خدمات Supportive care " و با رويكرد هزينه اثربخشي خدمات فوق و افزايش رضايت بيماران مبتلا به سرطان نيازمند به خدمات مذكور كرده است.

فايل مربوطه در سايت مركز جامع سرطان بارگزاري شد.  
بارگزاري برنامه درسي دوره 8 هفته اي خدمات Supportive Care به بيماران سرطاني براي پزشكان عمومي
Powered by DorsaPortal