معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1396/05/10 تعداد بازدید: 90
افتتاح مركز كوهورت تولد مازندران با حضور آقاي دكتر مصطفي قانعي
مركز كوهورت تولد مازندران با حضور آقاي دكتر مصطفي قانعي رييس انسيتوپاستور افتتاح شد.

       دكتر محمد صادق رضايي مجري طرح كوهورت تولد مازندران گفت: يكي از برنامه هاي اصلي مركز تحقيقات عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي مازندران اجراي مطالعه جمعيتي كوهورت مادر و نوزاد در مازندران مي باشد. اين طرح با همكاري مركز تحقيقات عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و با كمك معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و معاونت بهداشتي دانشگاه بر روي 3000 مادر و نوزاد در شهرستان ساري انجام خواهد شد.

       دكتر محمد صادق رضايي معاون آموزشي دانشگاه خاطر نشان كرد كه اهداف اين طرح شامل تعيين عواملي شغلي، محيطي و شيوه زندگي در دوران پيش از بارداري، جنيني و كودكي و تاثير آنها بر پيامد هاي سلامتي در طي دوران جنيني و دوران كودكي در مواليد و همچنين سلامت مادر در دوران حاملگي مي باشد. 

    دكتر رضايي در ادامه يادآور شد: يكي ديگر از اهداف مركز تحقيقات عفوني اطفال دانشگاه راه اندازي ثبت نظام مند بيماري كاوازاكي در كل كشور و طرح مداخله اي فاژ تراپي در بيماري هاي عفوني مي باشد.

شايان ذكر است: اين مركز در فضايي به مساحت 150 متر مربع و هزينه اي بالغ بر 600 ميليون تومان در مركز آموزشي درماني بوعلي ساري راه اندازي و شروع بكار كرده است.

      در افتتاح اين مركز آقاي دكتر قاسم جان بابايي رييس دانشگاه، دكتر عنايتي معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه، روساي مراكز تحقيقات، اعضاي هيئت علمي دانشگاه، اعضاي تيم كوهورت تولد مازندران و دكترسيد عبدالله موسوي رييس بيمارستان بوعلي حضور داشتند.
افتتاح مركز كوهورت تولد مازندران با حضور آقاي دكتر مصطفي قانعي
Powered by DorsaPortal