معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
ENGLISH
تاریخ: 1396/05/31 تعداد بازدید: 91
سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد )كه دربرگيرنده بانك كامل و به روز از اطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد
سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد )كه دربرگيرنده بانك كامل و به روز از اطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد

سامانه مديريت انتشارات دانشگاه)مداد (كه دربرگيرنده بانك كامل وبه روزازاطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بوده و در آدرس http://books.research.ac.ir در دسترس عموم مي باشد، به اطلاع مي رساند تاكنون اطلاعات بيش از 1400 عنوان كتب منتشرشده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور توسط كارشناسان محترم ادارات انتشارات دانشگاه ها در سامانه مذكور ثبت شده است. پنج دانشگاه علوم پزشكي شيراز، اصفهان، شهيد بهشتي، اروميه و مشهد از نظر تعداد كتب منتشر و ثبت شده در سامانه مذكور در صدر قرار گرفتند.

 سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد )كه  دربرگيرنده  بانك كامل و به روز از اطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد
Powered by DorsaPortal