معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1396/06/21 تعداد بازدید: 100
19 شهريور 1396 بازديد جناب آقاي دكتر سيد عباس موسوي (سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران) از امكانات فوق تخصصي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور
جناب آقاي دكتر سيد عباس موسوي (سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران) از امكانات فوق تخصصي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در 19 شهريور ماه 1396 بازديد نمودند.

 
 
 بازديد جناب آقاي دكتر سيد عباس موسوي (سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران) از امكانات فوق تخصصي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور
 
 
19 شهريور 1396  بازديد جناب آقاي دكتر سيد عباس موسوي (سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران) از امكانات فوق تخصصي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور
Powered by DorsaPortal