معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1396/09/12 تعداد بازدید: 78
8 آذر 1396 برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MSدر آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران
كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MS در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 8 آذر ماه سال 1396 با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار گرديد.

 

 
چهارمين كارگاه از سري كارگاههاي آزمايشگاه جامع با عنوان  آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MS مورخ 8 آذر ماه سال 1396 در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار گرديد.
 
 
8 آذر 1396  برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MSدر آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal