معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1396/11/18 تعداد بازدید: 103
11 بهمن 96 برگزاري هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)
هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC) در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار گرديد.

 

 
 هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا HPTLC در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي و دكتراي دانشگاه برگزار گرديد.

 
11 بهمن 96  برگزاري هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)
Powered by DorsaPortal