معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1397/06/05 تعداد بازدید: 213
گزارش فاز فالوآپ
در تاريخ 97/04/02 فالوآپ سال اول جمعيت شهري به اتمام رسيد و فالوآپ سال اول جمعيت كوهستاني آغاز شد؛ در ضمن فالوآپ سال دوم جمعيت شهري نيز هم زمان در حال اجراست.
گزارش فاز فالوآپ
Powered by DorsaPortal