معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1397/12/11 تعداد بازدید: 144
هشتم اسفند 1397 برگزاري كارگاه آشنايي با اصول سنجش كشش مواد بوسيله تكنولوژي Tensile Test Machine در دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي مازندران
ششمين كارگاه، از سري كارگاههاي آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول سنجش كشش مواد بوسيله تكنولوژي Tensile Test Machineدر دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد.
 
 
 
ششمين كارگاه از سري كارگاه هاي آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول سنجش كشش مواد بوسيله تكنولوژي Tensile Test Machine  هشتم اسفند ماه 1397 در دانشگاه فناوري هاي نوين دانشكده علوم پزشكي مازندران برگزار شد.
 
 
 
 
 
 
هشتم اسفند 1397  برگزاري كارگاه آشنايي با اصول سنجش كشش مواد  بوسيله تكنولوژي Tensile Test Machine  در دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal