معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1397/12/14 تعداد بازدید: 130
13 اسفند 1397 برگزاري هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS
هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري برگزار شد.
 
 
 هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS سيزدهم اسفند ماه 1397 در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري  دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد
 
 
 
 
13 اسفند 1397   برگزاري هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS
Powered by DorsaPortal