معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1397/12/25 تعداد بازدید: 125
15اسفند 1397 هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان آشنايي با اصول ريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد.
15اسفند 1397 "هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان " آشنايي با اصول ريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining " با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد. "
 
 
 
هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397 با عنوان " آشنايي با اصول ريسندگي مواد  بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining " با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد. 
 
 
15اسفند 1397  هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با  عنوان   آشنايي با اصول ريسندگي مواد  بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining   با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد.
Powered by DorsaPortal