معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1397/12/25 تعداد بازدید: 119
20 اسفند 1397 نهمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC) در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد.
آخرين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان " آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكول¬¬هاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC)" با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد.
 
 
 
نهمين و آخرين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با  عنوان " آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكول­­هاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC)" با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران بيستم اسفند ماه در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد.
 
  
 
20 اسفند 1397  نهمين كارگاه آزمايشگاه جامع با  عنوان   آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC)  در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد.
Powered by DorsaPortal