معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1398/02/13 تعداد بازدید: 229
بند ك ماده 2 آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعداد درخشان
بند "ك" ماده 2 آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعداد درخشان
بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان متقاضي شركت در موضوع بند "ك" ماده 2 آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعداد درخشان مي رساند؛ از اين پس اسكن كليه مستندات در دو نسخه چك ليست و CD به صورت مجزا، تحويل كارشناس كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه سركار خانم تقي زاده گردد. 
از ارسال كليه مستندات به صورت چاپ شده خودداري فرماييد.
 
جهت دانلود 

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع

 بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»

 
و  چك ليست  بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»
به قسمت فرم ها و آئين نامه ها مراجعه فرمائيد 
 
بند  ك  ماده 2 آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعداد درخشان
Powered by DorsaPortal