معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
ENGLISH
تاریخ: 1398/03/20 تعداد بازدید: 110
راه اندازي تشخيص مولكولي بيماري لوفومونيازيس براي اولين بار در جهان
راه اندازي تشخيص مولكولي بيماري لوفومونيازيس براي اولين بار در جهان در راستاي فعاليت هاي مركز ثبت ملي بيماري در دانشگاه علوم پزشكي مازندران
با حمايت هاي معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران و همكاريهاي دوجانبه و موثر گروه انگل شناسي پزشكي و بخش فوق تخصصي ريه اين دانشگاه در راستاي رسالت مركز ثبت ملي بيماري لوفومونيازيس در دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،تشخيص اين بيماري با روش مولكولي راه اندازي شد.
اين مركز آماده همكاري با كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و مراكز تحقيقاتي مي باشد.
مقاله از طريق لينك زير قابل دسترسي مي باشد:
First Molecular Diagnosis of Lophomoniasis: the End of a Controversial Story 
 
 راه اندازي تشخيص مولكولي بيماري لوفومونيازيس براي اولين بار در جهان
Powered by DorsaPortal