معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1398/03/28 تعداد بازدید: 144
شانزدهمين همايش ملي روساي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، 26 و 27 خردادماه جاري در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار گرديد..
شانزدهمين همايش ملي روساي كتابخانه هاي مركزي
اين همايش با حضور رئيس مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت  دكتر پيام كبيري،جمعي از همكاران حوزه ستادي وزارت بهداشت و حدود 45 نفر از روساي كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور برگزار گرديد...

در اين همايش علاوه بر بررسي مسائل مرتبط با كتابخانه ها و منابع اطلاعاتي دانشگاه ها،  موضوع آينده نگاري در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني پزشكي مورد بحث قرار گرفت

در دومين روز همايش سخنراني هاي علمي اساتيد برجسته علم اطلاعات و دانش شناسي كشور در موضوع همايش اختصاص يافته و دكتر رحمت ا... فتاحي استاد برجسته و پيشكسوت گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه فردوسي با سخنراني تحت عنوان استراتژي هاي ملي براي خلق ارزش هاي مشترك در كتابخانه هاي علوم پزشكي ايران  و دكتر داريوش عليمحمدي، استاديار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه خوارزمي با عنوان مراكز اطلاعات سلامت از بازپروري خادمان تا بازآفريني خدمات ارائه گرديد.

.

شانزدهمين همايش ملي روساي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، 26 و 27 خردادماه جاري در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار گرديد..
Powered by DorsaPortal