معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1398/06/16 تعداد بازدید: 211
بازديد رئيس اداره عوامل محيطي و رادياسيون آژانس بين المللي از مركز جامع تحقيقات سرطان دانشگاه
دكتر يواخيم شوتز رئيس اداره عوامل محيطي و رادياسيون آژانس بين المللي تحقيقات(IARC) به همراه هياتي، از مركزجامع تحقيقات سرطان دانشگاه بازديد كردند.

بازديد رئيس اداره عوامل محيطي و رادياسيون آژانس بين المللي از مركز جامع تحقيقات سرطان دانشگاه

دكتر يواخيم شوتز رئيس اداره عوامل محيطي و رادياسيون آژانس بين المللي تحقيقات(IARC) به همراه هياتي، از مركزجامع تحقيقات سرطان دانشگاه بازديد كردند.

     در ابتدا دكتر سعيدي معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه اهداف مركز جامع تحقيقات سرطان را برشماردند و از نحوه عملكرد مركز توضيحاتي را ارائه كردند.

همچنين دكتر يعقوبي توضيحاتي از طرح هاي پژوهشي در دست اقدام، كوهورت و روند ثبت سرطان ارائه نمودند.

شايان ذكر است كه در اين نشست دكتر زنده دل معاون مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز حضور داشتند.

در ادامه يواخيم شوتز ضمن بيان مطالبي، از عملكرد مركز اعلام رضايت نموده و تمايل خود را در خصوص تبادلات علمي و پژوهشي با مركز اعلام كردند.

 
 
 
 

 
بازديد رئيس اداره عوامل محيطي و رادياسيون آژانس بين المللي از مركز جامع تحقيقات سرطان دانشگاه
Powered by DorsaPortal