معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
ENGLISH
تاریخ: 1398/08/27 تعداد بازدید: 111
22آبان 1398 برگزاري چهارمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان آناليز سلولي بوسيله تكنولوژي فلوسيتومتري
چهارمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان آناليز سلولي بوسيله تكنولوژي فلوسيتومتري برگزار شد.
 
 
چهارمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان آناليز سلولي بوسيله تكنولوژي فلوسيتومتري با حضور جمعي از كارشناسان و دانشجويان تحصيلات تكميلي در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري برگزار شد. 
 
 
 
  
 
22آبان 1398  برگزاري چهارمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان آناليز سلولي بوسيله تكنولوژي فلوسيتومتري
Powered by DorsaPortal