معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1391/04/20 تعداد بازدید: 551
کارگاه دو روزه روش تحقیق مقدماتی بر گزار شد
در اجرای سیاست توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی در روزهای پنج شنبه و جمعه 8 و9 تیر برگزار گردید.

 
 
 

در اجرای سیاست توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارگاه آموزشی  روش تحقیق مقدماتی در روزهای پنج شنبه و جمعه 8 و9 تیر برگزار گردید.

در این کارگاه هدف و اهمیت پژوهش، انتخاب مشکل، تدوین گزارش تو جیهی تحقیق، بررسی پیشینه تحقیق، تدوین نوع مطالعه (روش تحقیق)، هدف کلی و اهداف اختصاصی و فرضیات تحقیق، شاخص ها و اندزه گیری متغیرها، تهیه فرم اطلاعاتی آشنا شده و بصورت کارگاهی ارائه گردید.

در بررسی ها و ارزیابی بعمل آمده، شرکت کنندگان از محتوای آموزشی و نحوه اجرای آن رضایت داشته اند.

همچنین مقرر گردید بر مبنای محتوی آموزشی، هر یک از شرکت کنندگان یک طرح تحقیقاتی تدوین و در کارگاه تکمیلی نسبت به ارزیابی آن اقدام و در صورت تایید با تامین اعتبار نسبت به اجرای تحقیق و تدوین آن مقاله اهتمام گردد
 
 
کارگاه دو روزه روش تحقیق مقدماتی بر گزار شد
Powered by DorsaPortal