معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
ENGLISH
تاریخ: 1392/03/06 تعداد بازدید: 77
تبریک کسب مقام اول دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بین دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دوم کشور
تبریک کسب مقام اول دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بین دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو کشور

بر اساس نشست معاونین پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی مازندران مقام اول را در بین دانشگاههای  علوم پزشکی تیپ دو کشور کسب کرده است.

تبریک کسب مقام اول دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بین دانشگاههای  علوم پزشکی تیپ دوم کشور
Powered by DorsaPortal